Müzik

Müziğin de atölyesinde olabilmeyi; bir koroda şarkı söylemeyi ya da bir müzik aleti çalabilmeyi de çok isterdim. Belki bir gün ilgilenmeyi isterim. Şimdilik sevdiğim müzikleri dinlemek bana yetiyor ve iyi geliyor.

En Güzel Mucize

”Her iki oğluma da boyamıştım,
İkisi de  merak sarmıştı ergenliklerinde gitara
Gitar onlara diyor ki :  Müziğini yanına almayı unutma!
Düşüncem:  Müzik, yaradılışın en güzel mucizesi… ” demiştim.

Socrates de ”Müzik ruhun gıdasıdır ” demişti. Bu bloğa, ruhun gıdası olan müziği eklememek olmazdı. Müzik evrenseldir. Ruhuma iyi gelen tüm müzikleri seviyorum. Madem ki, ”Müzik insanlığın ortak dilidir” (Henry Wadsvorth Longfellow), o zaman bu dili de, hep beraber kullanmamız gerekir. Üstelik de ”Müzik duygularımızın en açık dilidir.” (Emil Zeig).

” Dünya sahnesinde işler sarpa sarınca orkestra devreye girer ” (Kari Kraus). ”Bir milleti tutsak etmek isterseniz müziğini çürütün” ve
”Bir memleketin ahlak bakımından nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o ülkenin müziğini inceleyiniz” demiş Confucius.


”Müziği kim anarsa başka insanların uğradığı tüm çöküntülerden kurtulur” (Ludwig van Beethoven).
”Müziğin amacı heyecandır hiçbir sanat insan kalbinde bu kadar yüce bir insanlık duygusu uyandıramaz” (George Sand).
”Ağır ağır ölüyor yolculuğa çıkmayanlar okumayanlar müzik dinlemeyenler gönlünde incelik barındırmayanlar” ( Pablo Neruda).

Müzik bu denli önemli ve etkili. O halde, biraz da müziği anmalı ve dinlemeli.

”Musiki öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım ama hala içine giremedim” diyen Dede Efendi’yi de anmadan geçmemeli.

Vikipedia’ya göre müzik:

Müzik ya da musiki, en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur.

Nota, müzikal sesleri simgeleyen işaretlerdir. Bir başka deyişle nota, müziği temel frekanslara verilen addır. Nota sözcüğü, bir fikri daha sonra hatırlamak için işaretler ile bir yere o fikri temsil edecek biçimde yazmayı dökmeyi anlatır. Müzik enstrümanlarında kullanılan toplam 7 adet ana nota vardır. Bunlar: DO, RE, Mİ, FA, SOL, LA, Sİ olarak sayılabilir.

https://kulturveyasam.com/notalarla-ilgili-nota-bilmeden-de-okuyabileceginiz-bilgiler/

Müziğin oluşumunda, notalar kadar, notaların arasındaki boşluklar da önemlidir:

”Müziğe anlam kazandıran ‘Es’ lerdir” (Anonim)

Öyleyse şimdi “müzik “ zamanı…

(Müzik videoları You Tube’ den alıntıdır. Emek verenlere teşekkür ederim.)

Penceremden İnciler