İçimdeki Ben

Kitabın Arka Kapak Bilgisi:

”Otizmin dünyada ve ülkemizde görülme sıklığındaki artışa paralel olarak özellikle ailelerin bilgilendirilmesi ihtiyacı görülmektedir. Otizmin görülme sıklığına rağmen eğitimleri ile ilgili büyük eksiklikler de görülmektedir.

Otizmde erken tanı ve erken yaşta yapılması gereken yoğun eğitim ihtiyacı, uygulama eksikliklerinden dolayı yaşanamamaktadır.

Kitapta, aileler ve eğitmenlere yönelik otizm ile ilgili genel bilgiler başlangıcımızı oluşturuyor. Farklı otizmli bireylerin tanınması, özelliklerinin anlatıldığı bölümlere yer verildi. Otizmli bireylerin algı açılımları, dil ve konuşma becerilerinin kazandırılması, sosyalleşme ile ilgili diyalog kurma uygulamaları, ilk okuma yazma becerisi kazandırma, özbakım becerileri ile ilgili yapılması gereken uygulama örneklerine yer verilmiştir.”

***

Onbeş yıldır otizmli bireyler ile çalışan bir eğitmenin, çalışma, deneyim ve ulaştığı sonuçlar ve önerilerini de içeren, eğitimcilere rehber niteliğinde bir kitabı ve akademik çalışmasıdır. Yazar, kitabında otizm hakkında ve otizmlilerin eğitimi hakkında bilgiler vermektedir.

Deneyimlerinden ve vardığı sonuçlardan yola çıkarak, otizmli birey eğitiminde gördüğü en önemli etmenin, ailenin bu sürece katılması gerektiği sonucuna varmıştır. Bu şekilde; aile ve eğitimci işbirliği ile alınan yolun, sonuca ulaşmada çok önemli olduğunu ve sabırla katedilmesi gereken bir yolculuk olduğunu vurgulamaktadır. Otizmli çocuklarda en temel problemin algının kapalı olmasına dikkat çekerek, “Algı açılımı ne kadar erken sağlanırsa, iletişim kurma, sosyalleşme o kadar hızlı olur.” Demektedir.

Otizmli bireyleri kendi iç dünyalarından çıkararak, normalleşme sürecine götüren yoldaki çalışmalarından oluşan kitapta, eğitim videolarını içeren CD de verilmiş. Anlatımların görsel örneklerle desteklenmesi konuyu daha anlaşılır kılmış. Otizme dikkat çekmek ve farkındalık geliştirmek açısından da güzel bir çalışma olmuş.

Bitirirken

Otizmli çocuklarımızla çalışmalarımızda Lovaas’ ın UDA modeli uygulanmıştır. Bu modelde çocuğun her anında eğitilmesi, çocuğun bütün davranışları hedef alındı, çalışmalarda çocuğun yaşamını geçtiği tüm çevre, yaşamında etrafında olan yakınları ile eğitim ve haftada 30-40 saat eğitim ile normalleşme sağlandı. Otizmli çocuklar ile çalışmalarda, yaşamla ilişkilendirmede; taklit becerileri, oyun becerileri, sosyal beceriler ve dil konuşma üzerinde yoğun eğitim esas alındı…”

Tahsin Türkmen’in emeğine sağlık.

Penceremden İnciler

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir