Sağlıkta Şefkat

                               Bu sayfa ’Sağlıkta Şefkat’e Ayrıldı

Sözlükte : ‘’Acıyarak ve/veya koruyarak sevme, sevecenlik’’ olarak tanımlanan ve kökeninde sevgi, merhamet ve yardım duygularının bulunduğu ’Şefkat’ çeşitli felsefi görüşlerde ve inanç sistemlerinde farklı kavramlarla dile getirilmişse de hepsinde de olumlu duygu ve davranış biçimi olarak dile getirilmiştir.

Günümüzde giderek ’Sağlıkta Şefkat’ vakaları artmaktadır. Bu durum insanlık adına gerçekten yüz güldürücüdür.Kuşkusuz şefkati etkileyen birçok faktör vardır. Günümüzde bununla ilgili çalışmalar da giderek artmaktadır.

Başta sağlıkla ilgilenen siyasetçi, bürokrat, meslek odaları, sendikalar, hekimler de dâhil sağlığın tüm işçileri, hastalar ve hasta yakınları olmak üzere ’Sağlıkta Şefkat’in sorumlularıdır. Burada bireyin kendini tanıma yolculuğuna rehberlik eden yaşam koçları, astrologlar, kişisel gelişimciler, nefes terapistleri, müzik terapistleri, alternatif tıp terapistleri gibi nice emeği geçenleri de anmadan geçmemek gerekir. Kuşkusuz ’Sağlıkta Şefkat’ denince bu yönde yapılmış tüm pozitif çalışmaların da katkısı yadsınmamalıdır.

‘Sağlıkta Şefkat’in en önemli faktörlerinden biri çıkan sağlık yasalarıdır. Meslek oda ve sendikalarımız bakanlıklarla birlikte ortak çözüm arayışına girmişlerdir. Bunun için çok emek harcamışlardır. Maaş artışı ve okuma oranı artışı da diğer önemli faktörlerdendir. Son yapılan çalışmalarda okuma oranımızın %80 olduğu saptanmıştır. Ekonomik verilerin son durumu da sağlıkçıları mutlu etmiştir. Sağlıkçılar gelecek kaygısı, tükenmişlik sendromu, mobbing gibi olumsuz duygu durumlarından sıyrılmıştır. İşlerinden memnuniyet oranı artmıştır.

Yapılan bir çalışmada maaş artışları ve okuma oranı artışı karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuç ise şaşırtıcı olmuştur. Halkın okuma oranındaki artışın, sağlıkta şefkati sağlamada daha etkili olduğu görülmüştür.Burada da emeği geçen tüm gazete köşe yazarlarına, kitap yazarlarına, yayın evlerine, okumayı sevdiren öğretmenlere, sosyal medyada okumayı özendiren tüm fahri öğretmen ve liderlere de teşekkürü borç bilmemiz gerekir.

Okuma oranı artışı sağlık bilincini yükseltmiştir. Panik atak, anksiyete ve depresyon gibi hastalıklarda düşüş olmuştur. Ayrıca acil servislere başvuran hasta sayısında azalmaya neden olmuştur.

Tüm bu çalışmalar şefkatin dalga dalga yayılmasını sağlamıştır. Her fırsatta sağlık personeline şefkatin eksik edilmemesi takdire şayan olmuştur. Ayrıca empati gibi güçlü kavramın keşfedilmiş olması insanlığı olumlu etkilemiştir. Beraberinde hoşgörü, sevgi, anlayış gibi kavramları da getirmiştir. İnsanlar yargılamayı bırakarak birbirini daha çok sevmeye başlamıştır. Bu durum acil servislere de olumlu yansımıştır.

Dünya Sağlık Örgütü de, sağlık bilinci artışının, sağlık giderlerini azaltacağına dikkati çekmiştir.

                                                         ***

Öyleyse biz de   ’Sağlıkta Şefkat’ e destek olalım mı?

Okuma oranını biraz daha arttırmaya ne dersiniz?

O zaman buyurun ’Dr. İnci’nin Acil Günlüğü’ ne. Keyifli okumalar.  

Teşekkür ederim. Sağlıkta ve hastalıkta… Saygıyla…                                           

Meslektaşlarıma ve sağlığın tüm işçilerine ithafen

Dr. İnci’nin Acil Günlüğü giriş yazısı…

Penceremden İnciler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir