Sağlıkta Şefkat

BU SAYFA ‘’SAĞLIKTA ŞEFKAT’’ E AYRILDI.

Sağlıkta şefkatin sebebi bizleriz. Başta sağlıkla ilgilenen siyasetçi, bürokrat, meslek odaları, sendikalar, hekimler de dâhil sağlığın tüm işçileri, hastalar ve hasta yakınları olmak üzere ‘’Sağlıkta Şefkat’ ’in sorumlularıdır. Günümüzde giderek ‘’Sağlıkta Şefkat’’ vakaları artmaktadır. Bu durum, insanlık adına gerçekten yüz güldürücüdür. Bu duruma gelmemizi çıkan sağlık yasaları; meslek oda ve sendikalarımızın bakanlıklarla birlikte ortak çözüm arayışına girerek yaptığı değerli çalışmalar sağlamıştır. Yalnız burada bireyin kendini tanıma yolculuğuna rehberlik eden yaşam koçları, astrologlar, kişisel gelişimciler, nefes terapistleri, müzik terapistleri, alternatif tıp terapistleri gibi emeği geçenleri de anmadan geçmemek gerekir. Kuşkusuz ‘’Sağlıkta Şefkat’’ denince bu yönde yapılmış tüm pozitif çalışmaların da katkısı yadsınmamalıdır.

Sözlükte : ‘’Acıyarak ve/veya koruyarak sevme, sevecenlik’’ olarak tanımlanan ve kökeninde sevgi, merhamet ve yardım duygularının bulunduğu ‘’Şefkat’’ çeşitli felsefi görüşlerde ve inanç sistemlerinde farklı kavramlarla dile getirilmişse de hepsinde de olumlu duygu ve davranış biçimi olarak dile getirilmiştir. Kuşkusuz şefkati etkileyen birçok faktör vardır. Günümüzde ‘’Sağlıkta şefkat’’ ile ilgili çalışmalar giderek artmaktadır.

Okuma oranımızın, son yapılan çalışmalarda %80 olduğu saptanmıştır. Ekonomik verilerimizin son durumu da, sağlıkçılarımızın mutlu olmalarını sağlamıştır. Sağlıkçılar gelecek kaygısı, tükenmişlik sendromu, mobbing gibi olumsuz duygu durumlarından sıyrılmışlardır. Sağlıkçıların sağlıklı hale gelmiş olduğunu görmek de mutluluk vericidir. Sağlıkçılar arasında yapılan bir anket çalışmasında, işlerinden memnuniyet oranının geçmiş çalışma sonuçlarını katladığı görülmüştür.

Yine yapılmış olan bir çalışmada, şefkati sağlamada, halkın okuma oranı artışının, sağlıkçılara yapılan maaş artışlarından daha etkili olduğu açık ara farkla tespit edilmiştir. Okuma oranını arttırmada emeği geçen tüm gazete köşe yazarlarına, kitap yazarlarına, yayınevlerine, okumayı sevdiren öğretmenlere, sosyal medyada okumayı özendiren tüm fahri öğretmen ve liderlere de teşekkürü borç bilmemiz gerekir.

Yine yapılan kesitsel bir çalışmada okuma oranı artışı sonucunda hastaların sağlık bilinçlerinin de arttığı ve panik atak, anksiyete, depresyon gibi duygu durum değişikliği olan kişi sayısında olumlu yönde azalmaya sebep olduğu görülmüştür. Yine bu çalışmayla, bu durumun acil servislere başvuran hasta sayısında da belirli oranda azalmaya neden olduğu saptanmıştır.

Bu konuda, meslek odamız ve bakanlığımız birlikte çalışarak çok emek harcamışlardır. Çalışma bakanlığının da iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında halk eğitimleri konusundaki katkılarını da unutmamak gerekir. Tüm bu çalışmalar ‘’Şefkat’’ in sadece sağlık ta değil tüm her yerde dalga dalga yayılmasını sağlamıştır. Her fırsatta, sağlık personeline şefkatin eksik edilmemesi de takdire şayan olmuştur.

Empati gibi güçlü kavramın keşfedilmiş olması ve giderek bunu herkesin kullanmaya başlaması, sonucunda insanlığı olumlu etkilemeye başlamış ve yanında hoşgörü, sevgi, anlayış gibi kavramlar konuşulmaya başlanmıştır. Bunun sonunda insanların birbirlerini yargılamayı bıraktıkları, gerektiğinde olduğu gibi kabul etmeye başladıkları ve daha çok sevmeye başladıkları görülmeye de başlanmıştır.

Dünya sağlık örgütü, sadece sağlık çalışanlarının artık daha sağlıklı ve mutlu olduğunu değil tüm insanlığın da sağlıklı olma oranının giderek arttığını ve sağlıkla ilgili çalışmaların bu şekilde sonuç vermiş olduğunu açıkladı. Okuma oranlarının sağlık üzerindeki başarısına da dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü, bu şekilde giderse hasta sayısının da azalacağını ve sağlık giderlerinin de insanlığa artık yük olmayacağını açıkladı…

Dr. İnci’ nin İncilerinden

Not:  Bu yazı hiciv değil hayal ve umut içerir.

Penceremden İnciler

Yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir