Gülerek Öğrenelim mi?

Mizah, tarih boyunca felsefe, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, eğitim ve yönetim gibi farklı disiplinlerden birçok düşünür, yazar ve araştırmacının ilgisini çekmiş ve üzerinde hâlen tartışılan bir kavramdır. Sosyal bir olgu olan (Martin, 2007; Svebak, 2010) mizah üzerine yapılmış birçok araştırma vardır. Mizah,günlük yaşamda karşılaşılan problemlerle mücadele etmede ve durumsal güçlüklerin üstesinden gelmede kullanılan (Thorson ve Powell, 1993) etkin bir mekanizmadır. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256171)

Mizahi yaklaşım, sorgulayarak, tartışarak, yaratıcı ve eleştirel düşünerek öğrenmeyi etkili kılan bir stratejidir. Öğrendiklerini hayatına uygulayarak bireysel ve toplumsal gelişimi sağlayan bireyler mizahi düşünceye sahiptirler (Kaya, 2011). Mizah yoluyla insanların duygu ve algılayışlarında farklılıklar oluşmaktadır. Herkesin duyduğu gibi duymamakta, gördüğü gibi görmemekte, düşündüğü gibi düşünmemektir. Bu farklılıklara sahip olanlar yaratıcı ürünler ortaya koyabilir (İnam, 1994) (http://www.ijoess.com/Makaleler/255152424_234-253%20u%C4%9Fur%20ba%C5%9Farmak.pdf)

 Sinema oyuncusu, yönetmen, karikatürist ve komedyen  Cem Yılmaz’ dan öğrenelim mi?

Penceremden İnciler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir