Aile Şirketi Örneği

Çalışanlara yapılan öğrenme şekli belirleme ölçeğine göre, ortalama %63 oranında baskın görsel öğrenmekteler.

İşyerinde tespitler:

1-Toplantı yapma ihtiyacı duyulmamaktadır
2-İletişimini mail yoluyla sağlamaktadır.
3-Geri bildirim yoktur.
5-Şirket içinde ve dışında dedikodu hakim olmaktadır.
5-Aile şirketidir ve toplantı geleneği yoktur.

Sonuç:

1-İletişim kanallarının açık olmaması, geri bildirimin olmaması, çalışanların iş verimini olumsuz etkileyebilir.
2-İşe devamsızlıklar olabilir.
3-İşten ayrılmalar olabilir.
4-Çalışanlarda değersizlik duygusu yaşanabilir.
5-Strese bağlı birçok kronik hastalık oluşabilir, vs.

Önerim: Toplanma alışkanlığının oluşturulması. İş verimine katkısı olacaktır. Bu eğitimler için de geçerlidir. Slayt, grafik, şema gibi görsel materyaller ile eğitime zaman ayrılmalıdır.

Genel Değerlendirme

1-Ücretler düzenli bir şekilde, aksatmadan ödenir.
2-İşten çıkardıkları olursa tazminatları ödenir.
3-Her çalışana mutlaka sigorta yapılır.
4-Her çalışanın işe giriş muayeneleri işe başlamadan evvel yaptırılır.
5-Her çalışanın eğitimi, yüz yüze yaptırılır.
6-Öğle ve akşam yemekleri ücretsiz olarak verilir.
7-Servis hizmeti verilir.
8-Bir çok insana iş verir.
9-Turizme hizmet ederler.
10-İletişimde mail yolunu kullanırlar.
11-Ancak Aile şirketi oldukları için, belirli aralıklarla genel kurul toplantısı yaparlar.

Önerilerim:

1-Her bir şirketin tek tek sayıları 50 ‘ nin altında olduğu için yasal olarak zorunlu olmamakla birlikte, tüm hepsi aile şirketine farklı oranlarda bağlı olduğu  için isg kurulu yapılmalıdır.
2-Birleşik bir derslik olması (isg eğitimleri için) ve toplanılarak da eğitime ihtiyacı olanlar için bunun sağlanmalıdır.
3-Uygun bir muayene yeri. (Fısıltı testi yapılabilmesi için sessiz ve göz, kulak muayenesi yapılabilmesi için 6 metre olacak şekilde).
4-Lojmanların daha kalınabilir, yaşanabilir olması. (Nemli, havasız yerler tüberküloz basilinin üremesi için uygun ortamlardır.
5-Teknik personelin mutlaka tüm tetkiklerini yaptırarak muayeneye gelmesi sağlanmalıdır.
6-Kronik hastalar tetkik ve raporlarını ,muayeneye gelirken getirmelidir.
7- Gece tesisi bekleme işi, sadece bir çalışana yaptırılmamalı, çalışanın sirkadiyen ritmi bozulmamalıdır.
8-Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık tanımlarından, yüksekte, gece çalışamaz şeklindeki raporlamalardan rahatsız olunmamalıdır.
9-Maillere yanıt verirlerse iyi olur,  geri bildirim önemlidir.

Sonuç: Psikososyal risk etmenleri dosyası oluşturup, yapılan anket ve testleri dosyalanmalıdır. Çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyetini de beraberinde getirir. Ülkemiz turizminde buna özellikle ihtiyacımız vardır. Çalışan memnun olduğunda iş verimi de artar ve olumlu dönüşü de öncelikle işverenedir. Bu tür anket çalışmalarının, belirli aralıklarla insan kaynaklarınca da yapılmasının faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca ”Takım Çalışması ” önemlidir.

Çalışmalarımı yapmama vesile oldukları için, tüm aile şirketine sevgiyle…

Penceremden İnciler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir