Yoook Artık

Psikososyal Risk Etmenleri:

Psikososyal tehlikeler kronik strese yol açar. Kronik stres ise fiziksel, davranışsal ve akıl sağlığı sorunlarına yol açar.

Psikososyal risk etmenleri, meslek hastalıkları oluşturan etmenlerden sadece biridir. Bunlar:

Çalışma ortamı, çalışma süresi, ücret, yönetimsel ya da çalışanlarla ilgili faktörler, sendikalaşma, kreş, gündüz bakımevi, vb, gebe ve emziren çalışanlar, geç çalışanlar, iş güvencesi, stres, ayrımcılık, baskı ve taciz (mobbing), vardiyalı çalışma, sistem çatışmaları, belirsizlik, kariyer engeli, yetersiz kaynaklar, fizik mekan ve çevre koşulları, geri bildirimin bulunmaması, işin değersiz olması, vasıfların kullanılamaması, öğrenme fırsatı olmaması, iş yükü, rol belirsizliği, rol çatışması, karar serbesitesinin azalmasıdır.

İş ortamından memnun olmamak, projeler üzerinde fazla yoğunlaşmak, daha hızlı iş bitirmeye çalışmak vb. basit sıkıntılarımız bizde stres oluşmasına neden olabilir. Çalışma hayatımızda yaşadığımız olumsuzluklara karşı oluşturduğumuz stres kaçınılmazdır.

Denetim yetersizliği veya kaybı, karar serbesitesinin azalması, rol belirsizliği veya çatışması, tükenmişlik, depresyon, stres, sıkıntı ve isteksizliğe neden olur.                                                                                                        TÜKENMİŞLİK
Enerji kaybı, motivasyon eksikliği, diğer çalışanlara karşı negatif tutum, aktif olarak geri çekilme, tükenmişliğin ana belirtileridir. Sınırlı sayıdaki klinik çalışmalarda ise, iş stresi ile depresyon, anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar (‘Belirsiz’: hastalığı izah edecek bedensel neden yok. Ağrı, bulantı, baş dönmesi, vb.)arasında güçlü ilişkiler ortaya çıkmaktadır.

DEPRESYON
İşini kaybetme ya da kaybetme tehdidi
İş tanımlarının değişmesi,
sürekli yeni teknoloji girişi
Becerilerinin güncelliğinin yitirilmesi
Yetersizlik duygusu

MOBBİNG
İşyerinde zorbalık ve duygusal taciz ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing (bullying), bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, hakir görücü, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlardır.

İş stresinin oluşturduğu hastalıklar:
Kalp hastalıkları
Sinir ve kas hastalıkları
Psikolojik rahatsızlıklar
İş kazaları
İntihar
Kanser
Ülser
Bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır.

İş yerindeki stresin maliyeti 1 trilyon dolar. Bu durum unutulmamalıdır.

Kişisel Stres Yönetimi:

Gevşeme, egzersiz, perhiz (Diyet), davranış değişikliği ile olur. Stres ile başa çıkmanın en etkin yolu stresi kaynağında yok etmektir.

İşyeri stres yönetimi:

Denetim, katılım, özerklik (hiyerarşiyi reddeden,gönüllü katılım üzerine kurulu, açık olmayı seçen bir düşünce ve dayanışma birliği). Esnek çalışma programları (şirkette film gösterimleri, sosyal organizasyonlar, esnek çalışma saatleri, evden çalışma, vb.)YOOOK ARTIK

                                                                         Teşekkür ederim. 🙂 🙂 🙂

Penceremden İnciler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir